Dynamostipendiet

2013-10-16

Sveriges Bildkonstnärsfond uppmärksammar i år personerna bakom det konstnärsdrivna galleriet Verkligheten i Umeå. Stipendiet kommer att delas ut vid en ceremoni i galleri Verklighetens lokaler torsdagen den 24 oktober kl 15.

Fondens motivering lyder:
Konstnärsnämndens Dynamostipendium om 150 000 kr tilldelas 2013 bildkonstnärerna Gerd Aurell, Gabriel Bohm Calles, Fanny Carinasdotter, Ludwig Franzén, Ida Hansson, Mattias Olofsson, Johannes Samuelsson, Alexander Svartvatten, Johanna Hästö, Jonas Westlund och Helena Wikström för deras arbete och engagemang i det konstnärsdrivna galleriet Verkligheten i Umeå.

Stipendiet ges som ett erkännande av Verklighetens centrala roll för Umeås konstliv. En dynamisk verksamhet som på ett avgörande sätt utvecklar scenen och erbjuder en vital arena för samtida konst i Umeå. Ett litet galleri med stor genomslagskraft som höjer temperaturen i konstdebatten och som fungerar som en katalysator för nya initiativ och samarbeten. Ett exempel är konstfestivalen Survival Kit, ett initiativ av Verkligheten, för att expandera konstscenen under Kulturhuvudstadsåret 2014.

Stipendiet ges också för den dynamiska och ständigt föränderliga form som Verklighetens medlemmar utvecklat med ett kollektivt ägarskap, roterande ansvar och roller, en form som möjliggör för nya medlemmar att bidra till verksamhetens kreativa utveckling.

dynamostiipendiet